Fase 3: Marktconsultatie

Formeel vaststellen dat er geen marktpartijen in uw gebied geinteresserd zijn

U weet nu dat er in uw gebied voldoende behoefte is aan een breedbandnetwerk. Er zijn voldoende intentieverklaringen getekend of abonnementen afgesloten, dus nu bent u er klaar voor om financiering te gaan zoeken en de aanbesteding te  gaan regelen. Maar voordat het zover is, moet ook “de markt” de kans krijgen om een aanbod te doen voor het aanleggen van een breedbandnetwerk in uw gebied. 

Om aanspraak te kunnen doen op een garantstelling door of een gunstige lening van de Provincie Drenthe eist de provincie dat er een marktconsultatie plaatsvindt. Dit is een uitvraag aan alle belanghebbenden om na te gaan of marktpartijen voornemens zijn binnen drie jaar in een bepaald aansluitgebied een NGA-breedbandnetwerk aan te leggen. Dit moeten deze partijen dan ook direct gepaard laten gaan met een concreet plan voor die aanleg, inclusief goedkeuring van de directeur/Raad van Bestuur. Als het antwoord daarop ‘nee’ is, kan de provincie de lening onder gunstige condities verstrekken. Als het antwoord daarop ‘ja’ is, kan de provincie geen lening onder gunstige condities verstrekken. Dit traject wordt door het Breedbandplatform, samen met de Provincie, gedaan. Hier is een standaarddocument voor. Belanghebbenden krijgen vijf weken om te reageren op het document. 

Wit en grijs

Als de marktconsultatie achter de rug is, is duidelijk of er een andere belanghebbende is, die in het gebied al een NGA-breedbandnetwerk heeft, of die van plan is om er binnen drie jaar één aan te leggen. Die gebieden zijn 'grijs'. Dit betekent dat een overheid geen (of in elk geval: niet met de huidige regeling) staatssteun mag verlenen in die gebieden. Als er zich geen andere belanghebbende meldt, er is geen NGA-breedbandnetwerk in het gebied aanwezig, dan is het gebied 'wit' en mag een overheid staatssteun verlenen. Meer over 'wit' en 'grijs' in de kennisbank. Ook in de bijlage staat meer informatie over wit/grijs en de mogelijkheden van staatsteun. 

Een eigen netwerk, aansluiten bij een ander of een marktpartij?

Als de marktconsultatie achter de rug is, wordt het tijd voor een heel bepalende keuze: gaat uw initiatief aan de slag om een eigen netwerk aan te leggen, sluit uw initiatief zich aan bij één van de andere lokale initiatieven of probeert u een marktpartij te interesseren het vanaf dit moment over te nemen? 

Om als initiatief zelfstandig een netwerk aan te leggen en vervolgens te beheren en te onderhouden, is een bepaalde massa nodig. Dat blijkt ook uit Fase 4: de financiering. Indien uw initiatief enkele honderden aansluitingen omvat, en een mix is van wit en grijs, dan kan het zijn dat u te klein bent. Mogelijk dat initiatieven om u heen samen willen werken. Misschien dat er al een netwerk wordt aangelegd? Uw potentiële klanten zouden dan misschien daar bij aan kunnen sluiten? 

Wie liever geen eigen entiteit opricht of alles het liefst uit handen geeft, kan overwegen om een marktpartij te interesseren in uw gebied. Denk dan aan partijen als CIF/glasvezelbuitenaf, KPN, Ziggo of een andere partij. VerbindDrenthe kan u hier bij ondersteunen.