Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Advies

VerbindDrenthe heet voluit Stichting Breedbandplatform Drenthe. De Stichting heeft een bestuurder, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Op deze pagina stellen we ze aan u voor. 

Bestuurder

Robert Hoogendorp is de directeur/bestuurder van de Stichting.

Raad van Toezicht

De Stichting kent een Raad van Toezicht met minimaal drie leden. Momenteel heeft de Raad van Toezicht drie leden die voor een termijn van vier jaar benoemd zijn:

 • Gerhard Kippers (voorzitter)
 • Bé Kats
 • André van Moock.

Raad van Advies

De Stichting kan een Raad van Advies instellen die de bestuurder en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. De Raad van Advies kent minimaal vijf leden en maximaal tien leden die allemaal betrokken zijn bij lokale breedbandinitiatieven in Drenthe. De leden worden voor een jaar benoemd. De Raad vergadert minstens twee keer per jaar, waarvan minstens één keer met de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Advies is voor de periode 1 december 2016 tot 1 december 2017 als volgt:

 • Jos Goovaarts
 • Jan Hospers
 • Ronald Kalfsbeek
 • Menne Kamminga 
 • Gerard Lenstra
 • Gerard Scholten Reimer
 • Peter de Vries
 • Theo Wieleman.