Agentschap Telecom en breedband in Drenthe

Agentschap Telecom en breedband in Drenthe

Op het platteland in het noorden en oosten van Nederland zijn etherpiraten geen onbekend fenomeen. Jarenlang was Agentschap Telecom vooral bekend door de jacht op deze etherpiraten die met hun uitzendingen reguliere zenders uit de ether drukken, en soms zelfs problemen veroorzaken in de communicatie met vliegtuigen of C2000. Agentschap Telecom heeft echter een veel breder takenpakket, zeker als het gaat om alle netwerken die in de grond liggen, zoals glasvezelnetwerken.  Agentschap Telecom houdt toezicht op de continuïteit en kwaliteit van deze netwerken. Op 16 november hield Agentschap Telecom een presentatie voor een aantal Drentse breedbandinitiatieven die al een netwerk aanleggen, of zelfs al aangelegd hebben.

Continuïteit en kwaliteit van netwerken

Netwerkbedrijven zijn verplicht om aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen gelden ook voor de glasvezelinitiatieven in Drenthe! Zo dient elk netwerkbedrijf te beschikken over een zogenaamd  ‘continuïteitsplan’. In dit plan staat beschreven hoe het netwerkbedrijf omgaat met storingen of kapotte apparatuur. Voor de klanten is het immers van belang dat een netwerk constant blijft werken en dat een evt. verstoring zo spoedig mogelijk wordt verholpen. De beveiliging van het netwerk moet worden vastgelegd in een beveiligingsplan. Voor de initiatieven in Drenthe die veelal alleen eigenaar zijn van het fysieke netwerk, kan dit vrij beknopt worden uitgewerkt. 

Bevoegd aftappen

Daarnaast is er het ‘bevoegd aftappen’. Bevoegd aftappen houdt in dat al het dataverkeer (op verzoek) aftapbaar dient te zijn. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer er wordt vermoed dat een persoon strafbare feiten heeft gepleegd. In principe is de regelgeving rond aftapbaarheid alleen van belang voor serviceproviders. Het kan echter ook zo zijn dat het netwerkbedrijf het verzoek krijgt om toegang te verlenen tot de PoP om een tap te kunnen plaatsen. Daarom is het ook voor de initiatieven in Drenthe van belang om hierover na te denken. Toegang tot de PoP of het netwerk moet namelijk per direct verleend worden zodra het verzoek tot aftappen binnenkomt.

WION

Ten slotte houdt Agentschap Telecom toezicht op de WION (wet informatieuitwisseling ondergrondse netwerken). Lokale breedbandinitiatieven kunnen verschillende rollen vervullen waarin de WION een rol speelt: eerst zijn ze misschien opdrachtgever en grondroerder; later zijn ze mogelijk ook netbeheerder. Indien de graafwerkzaamheden door het initiatief zelf worden uitgevoerd, krijgt het initiatief te maken met KLIC-meldingen. Het Kadaster wil weten wanneer andere kabels beschadigd raken bij graafwerkzaamheden. Nieuwe kabels moeten binnen 30 dagen worden aangemeld bij het Kadaster, om toekomstige graafschades te voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Agentschap Telecom? Neem dan contact op met VerbindDrenthe. Ook het Agentschap staat welwillend tegenover het beantwoorden van vragen. In de kennisbank is het verslag terug te vinden van de bijeenkomst met Agentschap Telecom, en ook de presentatie die Agentschap Telecom hield op 16 november.