Bewonersinitiatieven in gesprek met de provincie: hoe staan we ervoor?

Bewonersinitiatieven in gesprek met de provincie: hoe staan we ervoor?

“2016 was het jaar van de vraagbundeling” – op dinsdagavond 24 januari opende gedeputeerde Henk Jumelet het rondetafelgesprek met alle vertegenwoordigers van de Drentse initiatieven. In 2014 heeft de provincie Drenthe de ambitie uitgesproken om 24.000 ‘witte adressen’ te voorzien van snel internet. “De markt laat het liggen, daarom is er gekozen voor een coöperatieve aanpak van onderop”. Met resultaat: in de zaal zaten maar liefst 70 inwoners van Drenthe die zich inzetten voor snel internet.

Heel Drenthe is bedekt met bewonersinitiatieven, die zich in verschillende fasen bevinden. De belangrijkste vraag aan de initiatiefnemers was dan ook: wat heeft u nodig wanneer de fase aanbreekt van uitrol, aanleg, beheer en onderhoud? De initiatiefnemers konden vragen stellen aan de provincie Drenthe, maar ook aan elkaar. In de volgende alinea’s volgt een uiteenzetting van de belangrijkste vragen die zijn gesteld tijdens het rondetafelgesprek.

Uitrollen

“Hoe kunnen initiatieven het beste uitrollen?” – De initiatieven hanteren verschillende uitrolmodellen. Eco-Oostermoer kiest voor kleine deelgebieden, terwijl Glasvezel Noord grootschaliger te werk gaat. Sterk Midden-Drenthe wees op het belang van een solide organisatie met een goed management, een gedegen aanbestedingsronde en een solide business case. Erica van Lente (VerbindDrenthe) gaf daarbij aan dat men het eindplaatje goed in beeld moet hebben: waar willen we naar toe groeien en hoeveel netwerkbedrijven blijven er dan over?

Slim meeleggen

“Hoe gaan andere initiatieven om met slim meeleggen en de aanleg van glasvezel via het drukriool?” – Een initiatiefnemer opperde dat de aanleg van glasvezel via het drukriool qua kosten geen voordeel oplevert. Het meeleggen van glasvezel bij andere graafwerkzaamheden is lastig omdat de aanlegsnelheid varieert. Ook het tracé sluit vaak niet aan aldus Gerhard Kippers van Glasvezel De Wolden. Dit initiatief probeert zoveel mogelijk gecombineerd aan te leggen maar dit vergt veel afstemming en inzet.

Wit en grijs

“Hoe scheid je witte van grijze en zwarte adressen?” – Het initiatief in Emmen (SIBE) richt zich enkel op het buitengebied omdat veel dorpen al zijn verglaasd. Praktisch gezien is het lastig om ‘wit’ met ‘wit’ te verbinden wanneer er een ‘grijs’ of ‘zwart’ dorp tussen zit. In meerdere gemeenten speelt dit vraagstuk, zo ook bijvoorbeeld in Aa en Hunze en Tynaarlo. Jan Hut (VerbindDrenthe) noemt dit een puzzelstuk, omdat op straatniveau huizen zijn ingeklemd tussen reeds bekabelde gebieden. En verschillende initiatieven - waaronder die uit Donderen en Oosterduinen, geven aan dat het lastig is een hoge deelnamegraad te halen. Zeker daar waar grijze aansluitingen zijn. 

Op naar de volgende fase: schaalgrootte en professionaliteit

“Wat heeft u nodig om de volgende fase in te gaan” – De initiatieven verschillen hierover van mening. Sommige initiatieven opereren vanuit de coöperatieve gedachte terwijl anderen het initiatief liever overdragen aan een koepelorganisatie of aan Rendo/CIF. Over één ding zijn de initiatieven het eens: voor een stevig netwerk is schaalgrootte vereist. Deze koers zetten we in samen met Karma Sierts, de nieuwe Directeur/Bestuurder van VerbindDrenthe.