Breedbandstroomversnelling in Drenthe

Breedbandstroomversnelling in Drenthe

Het huwelijk tussen laag 1, laag 2 en laag 3

De afgelopen weken bevindt Drenthe zich in een ‘breedbandstroomversnelling’. Met het nieuwe plan van aanpak (lees hier de nieuwsbrief daarover ) hoopt VerbindDrenthe de breedbandinitiatieven een helpende hand te reiken. In Drenthe hebben we initiatieven met verschillende doelstellingen, variërend van het exploiteren van een eigen netwerkbedrijf/coöperatie tot het (linksom of rechtsom) realiseren van snel internet. Graag leggen wij u uit waarom VerbindDrenthe samenwerking en uniformering wil stimuleren.  

Hoe groter, hoe beter

Een netwerk is gebaat bij schaal: hoe groter het netwerk, hoe beter. Waarom? Een uitgebreid netwerk is makkelijker rendabel te maken dan een klein netwerk en financiële risico’s zijn eenvoudiger op te vangen. Bovendien zorgt een netwerk ‘op schaal’ ervoor dat laag 2 (de operator) en laag 3 (de providers) eerder bereid zijn hun diensten aan te bieden. We mogen niet vergeten dat ook operators en providers serieuze investeringen moeten doen om op een glasvezelnetwerk hun diensten aan te bieden!

Laag 1, 2 en 3

Het ‘loskoppelen’ van laag 1, laag 2 en laag 3, zoals de meeste Drentse initiatieven doen, vraagt om zorgvuldige afstemming. Je hebt immers niks aan een glasvezelnetwerk zonder belichter of zonder providers! Het is van belang dat de drie partijen die de drie lagen leveren, samen optrekken. De belichting, laag 2, moet kunnen ‘praten’ met laag 1, het fysieke netwerk dat zich in de grond bevindt. En laag 2 is weer bepalend voor laag 3, de diensten die de providers op het netwerk willen leveren,. Ook laag 2 en 3 moeten met elkaar kunnen communiceren, ondanks eventuele technische verschillen.

De praktijk

Waar zijn we naar op zoek? In het meest ideale geval is er één laag 2 operator actief op een netwerk waar zoveel mogelijk laag 3 providers op aan kunnen sluiten. Opschaling is de enige manier om providers te verleiden hun diensten aan te bieden. Immers: hoe meer aansluitingen er te verdelen zijn, hoe meer providers daar best een graantje van mee willen pikken. Eigenlijk geldt hier: hoe meer aansluitingen er te verdelen zijn, hoe meer providers daar interessen voor hebben en dus hoe uitgebreider de keuze is voor de klant.

Afstemming

Voor welke uitdaging staan we in Drenthe? De aangesloten en in aanleg zijnde initiatieven hebben hun belichter(s) en provider(s) al gekozen. VerbindDrenthe hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een verdere uniformering van laag 1, laag 2 en laag 3. Dit is best een pittige klus, omdat er weinig laag 2 oplossingen voorhanden zijn waar alle providers mee kunnen werken. Een extra moeilijkheid hierbij is dat veel providers zelf de belichting verzorgen. Naast het samensmelten van initiatieven voor de schaalvergroting moet er dus ook een goed huwelijk gesloten worden tussen de drie lagen, met de nodige huwelijkse voorwaarden. Hier gaan we ons de komende maanden voor inzetten!