Digitalisering in het onderwijs, scholen kunnen niet zonder snel internet!

Digitalisering in het onderwijs, scholen kunnen niet zonder snel internet!

Niet alleen de provincie Drenthe, maar ook onze nationale overheid en de Europese Unie hebben digitalisering hoog op de agenda staan. Het onderwijs is daarbij één van de belangrijkste speerpunten. Kabinet Rutte II wil ICT en digitale leermiddelen grootschalig doorvoeren in het Nederlandse onderwijssysteem. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de PO- en VO-raad hebben samen het ‘Doorbraakproject Onderwijs & ICT’ opgezet. Het doel is om in 2017 alle basisscholen en middelbare scholen ervan bewust te maken welke keuzes er beschikbaar zijn op het gebied van ICT. Hoe dragen de glasvezelinitiatieven bij aan deze doelstelling?

Ambities rond digitalisering van het onderwijs

De ambitie van het doorbraakproject verloopt via een viertal stappen: (1) keuzes maken op het gebied van ICT-toepassingen en de benodigde investeringen; (2) scholen informeren over de infrastructurele mogelijkheden; (3) het personeel leren hoe zij kunnen omgaan met ICT en (4) grootschalige inkoop van ICT-producten mogelijk maken, om kosten te besparen. Daarnaast gaat het natuurlijk om de uitvoering, de beschikbaarheid van voldoende digitale leermiddelen en het waarborgen van de privacy van leerlingen. Kortom: bij de digitalisering van het onderwijs komt veel kijken.

Hoe gaat het in Drenthe?

De doelstellingen zijn op zijn minst ambitieus. Vóór 2018 alle scholen in Nederland ‘optimaal digitaliseren’ is een lastige opgave. Voor Drenthe is het zelfs onmogelijk vanwege de beperkingen van onze infrastructuur. Hoewel de meeste scholen in Drenthe ten minste een 'grijze' aansluiting hebben (kabel of glasvezel), beschikken de scholen lang niet altijd over snel internet. Op een basisschool van zo’n 100 leerlingen zijn er immers vele tablets en laptops aangesloten op hetzelfde netwerk, om nog niet te spreken van de digiborden die tegenwoordig alle klaslokalen sieren. De snelheid keldert snel wanneer een grote groep leerlingen gebruik moet maken van hetzelfde netwerk.

Goed onderwijs vraagt om een goede digitale snelweg

Los van de beschikbaarheid zijn vaak de aangeboden abonnementen een probleem. Ook als er wel een goede (glasvezel)aansluiting voor de deur ligt of er een kabelverbinding is, zijn de abonnementen niet altijd naar tevredenheid, qua diensten en/of qua tarieven. En als er nog géén snelle verbinding ligt, komen de aansluitkosten voor het netwerk er nog bij. En die kosten en de abonnementstarieven zijn niet altijd op te brengen voor scholen. De rijksoverheid zet dus groots in op digitaal onderwijs, terwijl het de benodigde infrastructuur niet mag leveren vanwege staatsteunregels. Zonder de breedbandinitiatieven in Drenthe is het voor de betrokken partijen onmogelijk om het doorbraakproject succesvol af te ronden. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het internet bij de leerlingen een leerkrachten thuis. Zonder goede internetverbinding kunnen zij immers niet inloggen in digitale leersystemen. Goed onderwijs vraagt om een goede digitale snelweg.