Fase 1: Opstart

Samen snel internet

Je merkt het al langer. De snelheid van je internetverbinding is niet meer voldoende. De YouTube-filmpjes haperen. Je kinderen kunnen hun huiswerk niet uploaden. Eerst lijkt het aan je eigen computer te liggen, maar bij de buurtborrel of tijdens de vergadering van Dorpsbelangen blijken al je buren er ook last van te hebben. Navraag bij marktpartijen leert dat ze de snelheid in de buurt mogelijk wel gaan verbeteren, maar dat ze niet investeren in een heel nieuw en sneller netwerk. De gemeente en de provincie mogen niet investeren in netwerken. Het goede nieuws is dat u er zelf, in de traditie van de Drentse boermarken, de schouders onder kunt zetten. VerbindDrenthe is opgericht om u hierbij te ondersteunen. 

Samen sterker

In je eentje begin je niet veel, samen sta je sterker. Het eerste wat u moet doen is dus op zoek gaan naar medestanders, als u die nog niet hebt. Mogelijk dat er binnen de Vereniging Dorpsbelangen een werkgroepje opgericht is of wordt. Lokaal aan de slag met het realiseren van snel internet betekent dat krachten en kennis gebundeld moeten worden. Denk dan aan technische kennis, maar ook aan juridische kennis of aan communicatie en kennis rond financiën. Een team is het meest effectief als allerlei kennis en talent aanwezig is. Er is een voorzitter nodig, en er zijn ook mensen nodig die goed kunnen organiseren, mensen die buurtgenoten goed kunnen enthousiasmeren, mensen die het leuk vinden om na te denken over de organisatievorm of zich willen buigen over de begroting en een business plan. 

Hebt u in uw eigen dorp of buurtschap een groepje gevormd, dan is het slim om ook even in de buurdorpen en naastgelegen buurtschappen te gaan informeren of daar mensen met dezelfde wensen en plannen rondlopen. Op onze kaart kunt u zien welke initiatieven er al zijn en in welke fase zij verkeren. Mogelijk kunt u vanaf het begin de krachten bundelen. 

Schaal

Klein beginnen, met voldoende kennis, expertise en schouders om het werk over te verdelen, is belangrijk. De schaal van een dorp of buurtschap is perfect in de beginfase. Wanneer iedereen elkaar kent, is het ook eenvoudig elkaar te enthousiasmeren voor het idee van snel internet. 

Als er voldoende animo is, en uw initiatief zich verder ontwikkelt, komen er verderop in het traject andere onderwerpen naar boven. Dan gaat het om het vinden van providers die diensten over uw netwerk zouden willen aanbieden. En op enig moment zal het netwerk gefinancierd moeten worden, net zoals u voor de aankoop van een huis een hypotheek afsluit. Hier kan de provincie Drenthe een rol in spelen, maar zeer waarschijnlijk heeft u ook financiering nodig van een bank. Voor providers en banken zijn grote initiatieven interessanter. Het is dus van belang om meteen in de opstartfase al na te denken over hoe u aan voldoende schaalgrootte komt verderop in de tijd. Voor het slagen van een breedbandinitiatief is een goede samenwerking én een goede schaal onontbeerlijk!

Rechtsvorm

Een volgende vraag die beantwoord moet worden, is hoe u het initiatief wilt organiseren. De eerste fase kunt u als werkgroep onder bijvoorbeeld de Vereniging Dorpsbelangen werken. Maar de ervaring leert dat het prettig is een aparte entiteit te hebben. Bijvoorbeeld in verband met de subsidie die voor de vraagbundeling kan worden aangevraagd bij de provincie Drenthe. U kunt een stichting oprichten, of een coöperatie, of misschien wilt u liever een bedrijfsvorm als een B.V. in het leven roepen. Dat is niet alleen van belang voor de manier waarop u een breedbandnetwerk wilt gaan opzetten, maar bijvoorbeeld ook voor de manier waarop dat netwerk straks fit en gezond gehouden kan worden. 

Veel initiatieven starten als stichting. Die is eenvoudig op te richten. In een latere fase maken veel initiatieven de keus een coöperatie op te richten. Dat is een rechtsvorm waarin de gemeenschappelijkheid het beste tot zijn recht komt.