Fase 2: Vraagbundeling

Het peilen van de interesse

Zodra een breedbandinitiatief daadwerkelijk is opgericht, kan onder de bewoners van het betreffende gebied gepeild worden hoeveel belangstelling er is voor deelname aan een breedbandnetwerk. U bundelt dan de vraag naar breedband. Er zijn meerdere manieren om die vraagbundeling vorm te geven. Meestal is er minimaal een website bij nodig waar mensen zich op kunnen geven, misschien een “postcode-check” kunnen doen om te kijken of ze binnen het gebied vallen, en waar u informatie op kunt zetten over wat de plannen zijn en hoe de voortgang is. Sommige initiatieven laten het daarbij, anderen maken ook een facebookpagina en een twitteraccount. Folders of brochures, banners en billboards, een flyer, een website, al deze communicatiemiddelen kunnen vanuit een subsidie worden gefinancierd. De provincie Drenthe verleent subsidies voor de vraagbundeling van breedbandnetwerken. Deze subsidie is bedoeld voor de het in beeld brengen van de behoefte aan breedbandvoorzieningen door lokale (bewoners)initiatieven. Het formulier waarmee de subsidie kan worden aangevraagd en de uitvoeringsregeling zijn te vinden via de website van de provincie Drenthe. 

Intentieverklaring

Het is ook een goed idee om informatieavonden te organiseren waarop het initiatief aan de bewoners en ook aan de ondernemers in het gebied uit kan leggen wat de plannen zijn en de bewoners en ondernemers vragen kunnen stellen.
In deze fase van het traject kunt u de bewoners vragen om een verklaring in te vullen en te ondertekenen waarin zij aangeven dat ze de intentie hebben om straks, als het netwerk er ligt, een abonnement te nemen. Dit noemen we een intentieverklaring. Maak dan wel meteen duidelijk dat u later nog een keer terug zult komen om de intentieverklaring om te zetten in een abonnement. Sommige initiatieven laten de bewoners meteen tekenen voor een abonnement. Dat is aan de ene kant wel handig, u weet waar u aan toe bent. Aan de andere kant betekent het ook dat het initiatief moet kunnen aangeven wanneer het abonnement in kan gaan en wat u te bieden hebt. Dat is in deze fase nog niet altijd duidelijk.

Is een netwerk in uw gebied financieel haalbaar en technisch logisch?

Onderdeel van de vraagbundelingsfase is ook het maken van een analyse of een apart netwerk in uw gebied haalbaar is. Dit omvat zowel een technische component als een financiële. 

Technische haalbaarheid

Laat u door iemand die verstand heeft van de aanleg van glasvezel naar woonhuizen en bedrijven helpen bij het in kaart brengen van wie er allemaal aangesloten willen worden en wat voor aansluitingen er nodig zijn. Ook moet gekeken worden waar uw glasvezelnetwerk op een zogenaamde dark fiber aangesloten kan worden. Wat zouden de kosten van een dergelijk netwerk zijn en wat worden dan de gemiddelde kosten per aansluiting? Binnen de kleinere kernen bedragen de kosten van een aansluiting in de ordegrootte van € 1000. In de buitengebieden kan het al gauw gaan om € 3000 per aansluiting. 

Financiële haalbaarheid

Uit een eerste beeld van de kosten en opbrengsten, is het belangrijk een eerste berekening van de business case te maken. Kunnen de kosten gedekt worden door de baten? Hiervoor is door Stratix/Rebel Group een rekentool ontwikkeld. Zie de bestanden rechts op deze pagina.