Fase 4: Financiering

Als alle voorgaande stappen doorlopen zijn, wordt het nu tijd voor het opstellen van een businessplan, met daarin een gezonde business case. Zijn er genoeg klanten om de investering te dragen? Zonder een goede business case geen financiering, dat zal duidelijk zijn. In je business case moeten alle kosten (dus ook: aansluiting darkfiber, datacenter, elektriciteit POPs, organisatiekosten, kosten belichting) en opbrengsten worden meegenomen. De provincie Drenthe heeft Stratix een rekeninstrument laten maken dat rechts op deze pagina staat, met handleiding. 

Hierbij is het uiteraard ook belangrijk om te kijken naar de witte en grijze aansluitingen.  Kan het project worden gerealiseerd met alleen witte aansluitingen? Dat maakt de financiering makkelijk. In dat geval kunt u namelijk een beroep doen op de regeling van de provincie Drenthe voor een garantstelling of lening onder gunstige condities.

Combinaties van wit en grijs te financieren door de provincie Drenthe

Als een project ook grijze aansluitingen op moet nemen om het project technisch en financieel haalbaar te maken, is de provincie Drenthe mogelijk bereid om het project te financieren. De benodigde infrastructuur voor de zogenaamde 'homes passed' kan mogelijk meegenomen worden in de gunstige lening die ook voor de witte aansluitingen geldt. De daadwerkelijke aansluitingen in grijs gebied kunnen niet met deze gunstige lening gefinancierd worden. De provincie Drenthe maakt ook een marktconforme lening mogelijk voor deze aansluitingen. Indien de subsidie ook betrekking heeft op grijs gebied, wordt deze alleen verstrekt onder marktconforme voorwaarden. Hiervoor geldt: 

  • Alleen de ontsluiting van adressen die direct aan de hoofdstructuur grenzen, komen in aanmerking voor een subsidie; 
  • Aanleg van de hoofdstructuur door grijs gebied is de meest efficiënte oplossing;
  • De subsidie in grijs gebied bedraagt ten hoogste 50% en bij het indienen van de aanvraag moet de resterende financiering zeker zijn.  

Andere financiers

Uiteraard zijn er ook andere financiers denkbaar dan de provincie Drenthe. Denk aan banken, de inleg van vermogen door investeerders van binnen of buiten uw gebied. Ook andere overheden zoals de gemeente zouden kunnen financieren. De initiatieven die deze fase al hebben doorlopen, hebben dat elk op hun eigen wijze opgelost. Bijvoorbeeld met een financiering voor de witte gebieden door de provincie Drenthe en voor de grijze gebieden doore gemeente en een energiebedrijf.  

Waar zoeken financiers naar?

Financiers zoeken naar zekerheid. Dat betekent dat stabiele en voorspelbare kasstromen belangrijk zijn. Dit zou voor een deel gerealiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld een coöperatiebijdrage te heffen die langjarig wordt afgesproken. 

Ook vinden financiers het waardevol als er eigen vermogen aanwezig is. Dit zou kunnen door leden van de coöperatie een eigen bijdrage te laten inleggen. Dit verlaagt de hoogte van een aan te trekken lening en maakt dat er minder inkomsten naar rente en aflossing hoeven te gaan. 

Financiers willen graag dat gewerkt wordt met solide contractpartijen: met providers met een bewezen staat van dienst en aannemers die ervaren zijn in de aanleg van breedbandnetwerken.

Ten slotte geldt dat financiers willen weten wie het netwerkbedrijf leidt: welke kennis en ervaring heeft de directie en hoe is bijvoorbeeld de Raad van Toezicht samen gesteld? 

Op zoek naar maatwerk

Een standaard oplossing is voor de financiering niet te geven omdat elke situatie weer anders is. Komt u er met uw breedbandinitiatief niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Verbind Drenthe. Wij hebben ook geen kant-en-klaar plan klaarliggen, maar kunnen u wel helpen met het zoeken naar wat in uw geval beste oplossing is.

Voorbeeld business plan

In de bijlagen staat een voorbeeld van een businessplan.  Dit voorbeeld is inmiddels verouderd. Momenteel wordt er door VerbindDrenthe in samenwerking met de provincie een nieuw voorbeeld-businessplan ontwikkeld. Zodra dit klaar is, wordt het op deze website geplaatst. Het zal ook worden aangekondigd in onze nieuwsbrief en op de sociale media. 

Voorbeeld leenovereenkomst

In de bijlage is ook een concept leenovereenkomst opgenomen zoals die door de Provincie Drenthe wordt toegepast.