Fase 5: Keuze voor een aannemer

En dan komt de volgende fase in zicht: de keuze voor een aannemer. 

Mogelijke eisen financiers

Financiers kunnen eisen stellen aan de partij die u het netwerk laat aanleggen. Zorg er dus voor dat u weet of er  aanvullende eisen vanuit de financiers/investeerders in aanmerking moeten worden genomen. Denk dan bijvoorbeeld aan een eis rond dat een aannemer bewezen ervaring moet hebben. 

Als een overheid uw project financiert - wit gebied

Als u een gunstige lening van de provincie Drenthe krijgt voor de witte gebieden (dit is een vorm van staatssteun), geeft de provincie ook aanwijzingen voor de selectie van een aannemer. Die procedure moet in elk geval open en transparant verlopen. U zult meerdere offertes moeten opvragen. Zie verder het document rechts op de pagina "Leidraad selectieprocedure". 

Als een overheid uw project financiert - grijs gebied

Een overheid kan ook in grijs gebied financieren. Dit gaat dan om marktconforme leningen en niet om staatssteun. Door Europese regels rond aanbestedingen, kan het dan zijn dat u te maken krijgt met de plicht een Europese aanbesteding te organiseren. Dit is het geval als een overheid meer dan 50% van het grijze gebied financiert en uw totale project een hogere waarde heeft dan 5,225 miljoen euro. Wanneer de overheid minder dan 50% financiert, kan het zijn dat deze overheid toch nog eisen stelt aan uw inkooptraject.

Als een overheid uw project financiert - combinatie van wit en grijs gebied

In geval een overheid in een gecombineerd wit/grijs gebied meer dan 50% financiert, geldt de Aanbestedingswet.  

Ondersteuning bij het inkooptraject

Via VerbindDrenthe zijn voorbeelden beschikbaar voor offerte-uitvragen die zowel technisch als juridisch getoetst zijn. Maar ook rond het proces van de inkoop is kennis en ondersteuning nodig. Zeker als het gaat om een Europese aanbesteding. Bij de betrokken overheden is kennis aanwezig rond de inkoop en aanbestedingen. VerbindDrenthe brengt die kennis samen. Neemt u contact met VerbindDrenthe op om te horen wat we voor u kunnen betekenen. En ga tijdig in overleg met de overheid die uw initiatief financiert om te horen welke eisen gelden.  

In de Kennisbank vindt u meer informatie over inkopen en de selectie van een aannemer.