ECO Oostermoer Verbindt

Over ECO Oostermoer

ECO-Oostermoer heeft als gemeenschappelijk doel inwoners en organisaties in vooral de Oostermoer in staat te stellen c.q. te ondersteunen bij:
 

  1. Het op peil houden c.q. verbeteren van de leefbaarheid;
  2. Het ‘verduurzamen’ van de leefomgeving.

De coöperatie stimuleert en faciliteert daarvoor initiatieven in buurten, wijken en dorpen. Als schaalgrootte en/of investeringskosten een belemmering vormen voor het realiseren van initiatieven, dan richt de coöperatie, zo nodig, werkmaatschappijen op om deze belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door leden zo in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet in hun eigen huis of werkomgeving kunnen doen.

Het uitgangspunt bij alle activiteiten van de coöperatie is verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door de inkoop van materialen en diensten, waarbij de inwoners zo optimaal mogelijk worden betrokken c.q. ingezet. Een leefbaar en duurzaam platteland voor en door de inwoners.

Meer informatie over ECO Oostermoer en andere projecten vindt u hier op onze website.