Nijeveen Buitengewoon op Glas

Doelstelling gedeeltelijk gerealiseerd
De werkgroep ‘Nijeveen Buitengewoon op glas’ is helaas genoodzaakt een punt te zetten achter het project. Nadat zo’n 80 adressen in het buitengebied van Meppel/Nijeveen de kans hebben gekregen mee te doen met het glasvezelproject in de Kop van Overijssel ziet de werkgroep geen perspectief meer om ook de andere adressen in het buitengebied van glasvezel te voorzien.

Begin vorig jaar was ons doel om alle circa 500 adressen in het buitengebied van Meppel/Nijeveen te voorzien van glasvezel. Dat betrof zowel de witte (geen snel internet beschikbaar) als de grijze (daar is coax beschikbaar) adressen. We hebben twee sporen bewandeld. Aan de ene kant inzet om van tenminste 65% van de 500 adressen een verklaring te krijgen dat men geïnteresseerd is in glasvezel. Het andere spoor was om in gesprek te gaan met de glasvezelprojecten in de buurgemeenten Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden, omdat ons gebied te klein was om zelfstandig een sluitende businesscase op te zetten. Samenwerking met Westerveld leek het meest kansrijk.

Begin oktober hebben we u geïnformeerd over ‘Glasvezel Buitenaf’, een initiatief van Rendo en CIF, om in de kop van Overijssel glasvezel aan te leggen bij de witte adressen. ‘Glasvezel Buitenaf’ heeft toen ook (een groot deel van) de witte adressen in ‘ons’ buitengebied de mogelijkheid geboden om mee te doen. Het gaat daarbij om onder andere de Bramenweg, Matenweg en Steenwijkerstraatweg. Dat is een succes geworden: op 18 december heeft ruim 60% van de adressen in de kop van Overijssel, inclusief die in Meppel/Nijeveen, een glasvezelaansluiting genomen. Voor doorgaan van het project was een deelname van tenminste 50% nodig.

Geweldig voor degenen die mee konden doen, minder mooi voor de overige adressen in het buitengebied. Het feit is dat op dit moment geen partij te vinden is met interesse in aanleg van glasvezel voor de grijze adressen in onze gemeente. Daarom heeft de werkgroep, met pijn in het hart en met dubbele gevoelens, besloten om nu een punt te zetten achter dit project. We blijven de komende tijd de ontwikkelingen scherp volgen.


postcodegebied: 7942 fase: aanleg
postcodegebied: 7948 fase: aanleg