Snel Internet Buitengebied Emmen

Het doel van de stichting Snel Internet Buitengebied Emmen is: 

het bevorderen van de aanleg van snel internet in het buitengebied van de verschillende dorpskernen en op de bedrijfsterreinen in de gemeente Emmen.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • te inventariseren hoeveel behoefte er is aan snel internet in de buitengebieden en op de bedrijfsterreinen;
  • (bij voldoende belangstelling) te onderzoeken of de aanleg van snel internet tegen marktconforme abonnementsprijs haalbaar is;
  • te onderzoeken welke organisaties het glasvezelnetwerk kunnen aanleggen. Dit kunnen marktpartijen zijn, of een op te richten coöperatie. Aansluiten bij een bestaande coöperatie is ook een mogelijkheid. Er komen waarschijnlijk 6-7 coöperaties in de provincie Drenthe.


Uitgangspunten

We willen dat er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, waarbij:

  • in ieder geval alle adressen die nu nog geen toegang tot toekomstbestendig snel internet hebben, worden aangesloten op het glasvezelnetwerk;
  • niet een stukje glasvezel en de rest koper, maar volledig glasvezel naar woning/bedrijf;
  • voor iedereen dezelfde prijs, ongeacht de afstand;
  • voor een prijs die vergelijkbaar is met de prijs die men in een dorpskern betaalt voor snel internet.

postcodegebied: 7761 fase: opstart
postcodegebied: 7764 fase: opstart
postcodegebied: 7765 fase: opstart
postcodegebied: 7766 fase: opstart
postcodegebied: 7811 fase: opstart
postcodegebied: 7821 fase: opstart
postcodegebied: 7831 fase: opstart
postcodegebied: 7833 fase: opstart
postcodegebied: 7844 fase: opstart
postcodegebied: 7881 fase: opstart
postcodegebied: 7884 fase: opstart
postcodegebied: 7885 fase: opstart
postcodegebied: 7887 fase: opstart
postcodegebied: 7889 fase: opstart
postcodegebied: 7891 fase: opstart