Initiatieven en de gemeente

Kennisbank voor initiatieven, door initiatieven.

Initiatieven en de gemeente

Gedoogplicht

Wie glasvezel wil aanleggen, krijgt (uiteraard) te maken met de gemeente. Hierbij geldt dat er voor de gemeenten een gedoogplicht is: de gemeente moet de aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels in gemeentelijke gronden toestaan. 

Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

Op de site van het GPKL is een dossier over de aanleg van glasvezel in de openbare grond. 

Overzicht

Er zijn een aantal zaken die bij de aanleg van een glasvezelnetwerk een rol spelen en waar u met de gemeente afspraken over moet maken. Er moet bijvoorbeeld afgesproken worden wat de graafdiepte wordt. En over graven gesproken: de gemeente vraagt een financiële vergoeding voor het mogen graven in gemeentegrond. Die vergoedingen heten “leges”. Ook "degeneratievergoedingen" oftewel: herbestratingskosten zijn van toepassing. Deze kosten kunnen een aardige post vormen in de begroting. Het is zaak vooraf met de gemeente hierover te onderhandelen. Uiteindelijk komt alles samen in een samenwerkingsovereenkomst. 

Graven betekent ook: beplanting tegenkomen. Ook daar over moeten afspraken gemaakt worden. Wat moet de gang van zaken zijn bij welke vormen van beplanting, wordt er beplanting verwijderd, moet bepaalde beplanting ontzien worden en hoe is de “inboet” (vervangen van niet aangeslagen beplanting/ het registreren en vervangen van weggevallen planten) geregeld?

En er komt nog meer kijken bij de daadwerkelijke aanleg. Wie houdt er toezicht, hoe worden klachten afgehandeld, enzovoort. In een aantal aparte items geven we een uitgebreidere beschrijving van onderstaande onderwerpen die spelen rond de samenwerking met de gemeente. 

Leges   

De gemeente vraagt een financiële vergoeding voor het mogen graven in gemeentegrond. Die vergoedingen heten “leges”. Soms worden deze berekend per meter; soms geldt dat er een vast tarief gevraagd wordt.                 

Degeneratievergoedingen 

De degeneratievergoeding is bedoeld als een vergoeding voor de wegbeheerder in verband met het risico op gebreken en schade na het aanleggen van een netwerk

Toezicht

Zowel de gemeente als het initiatief als de aannemer zullen op een bepaalde manier toezicht willen houden tijdens de aanleg. De kosten en inspanningen daarvoor kunnen werkt worden door goede afspraken te maken met de gemeente en de aannemer.

Garanties

Over de garantieperiode en de verantwoordelijkheid voor de kosten van herstel moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt.

Aanlegdiepte 

Het is van belang om vooraf de voor- en nadelen van dieper of minder diep graven goed af te wegen.

Verleggingsplicht/-kosten

Als uw glasvezelnetwerk eenmaal in de grond ligt, kan het voorkomen dat er na verloop van tijd door de gemeente in die grond gegraven of anderszins gewerkt moet worden omdat bijvoorbeeld een weg wordt aangelegd, een rotonde wordt verplaatst enz. Dat gedeelte van uw netwerk moet dan verlegd worden om die werkzaamheden mogelijk te maken. Vooraf moet vastgegelegd worden wie in dergelijke gevallen verantwoordelijk is voor deze verlegging en voor de kosten daarvan.