Kennisbank

Vraag en antwoord

Gemeente (7)

Wie glasvezel wil aanleggen, krijgt (uiteraard) te maken met de gemeente. Er zijn een aantal zaken die bij de aanleg van een glasvezelnetwerk een rol spelen en waar u met de gemeente afspraken over moet maken.

Verleggingen

In vrijwel elk openbaar gebied van een gemeente liggen kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektra. Een gemeente kan er belang bij hebben dat de kabels en leidingen in dit openbare gebied worden verlegd. De vraag is dan hoe......

Hele artikel
Aanlegdiepte

De graafdiepte of aanlegdiepte van een breedbandnetwerk is een kostenbepalende factor. In tegenstelling tot een kopernetwerk is glasvezel niet gevoelig voor weersinvloeden. Glasvezel hoeft dus niet per se op de reguliere 60 cm diepte aangelegd te worden. Deze 60 centimeter......

Hele artikel
Garanties

Na de aanleg is het initiatief eigenaar van het netwerk en heeft er dus belang bij dat het netwerk goed blijft functioneren en dat het risico op schade na aanleg zoveel mogelijk wordt beperkt. Na verloop van tijd zal niet......

Hele artikel
Toezicht

Zowel de gemeente als het initiatief en de aannemer zullen op een bepaalde manier toezicht moeten houden tijdens de aanleg. De kosten en inspanningen daarvoor kunnen beperkt worden door goede afspraken te maken met de gemeente en de aannemer. Zorg......

Hele artikel
Degeneratievergoeding

De degeneratievergoeding is bedoeld als een vergoeding voor de wegbeheerder in verband met het risico op gebreken en schade na het aanleggen van een netwerk.  De vergoeding voor dat risico hangt uiteraard nauw samen met de manier waarop wordt aangelegd,......

Hele artikel
Leges

De gemeente  rekent een tarief voor het graven in gemeentegrond, dit kan tot hoge kosten leiden. Zeker als het gaat om een tarief per meter. Een gemeente kan hierbij helpen door bijvoorbeeld de kosten van de leges te beperken tot de......

Hele artikel
Initiatieven en de gemeente

Gedoogplicht Wie glasvezel wil aanleggen, krijgt (uiteraard) te maken met de gemeente. Hierbij geldt dat er voor de gemeenten een gedoogplicht is: de gemeente moet de aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels in gemeentelijke gronden toestaan.  Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen Op de site......

Hele artikel