Telecommunicatiewet

Kennisbank voor initiatieven, door initiatieven.

Telecommunicatiewet

Registratie als aanbieder bij de Autoriteit Consument en Markt

De breedbandinitiatieven zijn verplicht zich te registreren bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt), omdat zij een openbaar elektronisch communicatienetwerk exploiteren. Daarnaast moet er een continuïteitsplan worden opgesteld om te kunnen voldoen aan de zorgplicht. Deze plicht stelt dat men de veiligheid en de integriteit van het netwerk beheerst. Daarnaast hebben telecomaanbieders een meldplicht, wanneer de veiligheid of integriteit op enige wijze wordt geschonden. Registratie bij de ACM is online mogelijk. 

Toezicht door Agentschap Telecom

Agentschap Telecom (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) zet toe op de naleving van een aantal vereisten. Het gaat dan om verplichtingen uit de Telecommunicatiewet voor het mogen aanbieden van openbare telefonie, internettoegang en een netwerk:

  • het netwerk moet kunnen worden afgetapt door de hiertoe bevoegde instanties;
  • het netwerk voldoet aan de regels omtrent de beveiliging van telecommunicatiegegevens;
  • er wordt zorg gedragen om te voorkomen dat het netwerk uitvalt;
  • grote storingen worden gemeld bij het Loket Meldplicht Telecomwet;
  • de privacyregels worden gevolgd; verkeers- en locatiegegevens worden volgens de regels in de wet verwijderd. De beheerder houdt zich aan de informatieplicht en vraagt toestemming aan uw abonnee of gebruiker voor het gebruik van de eerder- genoemde gegevens (indien dit wettelijk is voorgeschreven).

Op de site van Agentschap Telecom is nadere informatie te vinden. In de bijlagen is de presentatie te vinden die Agentschap Telecom op 16 november 2016 hield in Drenthe, en is een kort verslag te vinden van de besproken punten.