Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Borger-Odoorn

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Borger-Odoorn

Bijgaand treft u de marktconsultatie aan ten aanzien van het gebied gemeente Borger-Odoorn. Hiermee nodigen we u uit om uiterlijk 26 mei 2017, 12.00 uur aan te geven of u concrete plannen heeft om binnen drie jaar in dit gebied een NGA-breedbandnetwerk aan te leggen naar alle vermelde woningen en bedrijven.

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Indien de marktconsultatie aanleiding geeft tot vragen, kunt u die tot en met 5 mei 2017, 12.00 uur stellen via platform@verbinddrenthe.nl (graag met kopie aan jan@verbinddrenthe.nl) . Alle vragen zullen uiterlijk 12 mei 2017 via een Nota van Inlichtingen worden beantwoord. De Nota zal aan u worden toegestuurd en op de websites www.verbinddrenthe.nl en www.drenthe.nl gepubliceerd worden.

Reageren op de marktconsultatie

Uw reactie op deze marktconsultatie ontvangen we graag uiterlijk 26 mei 2017 om 12.00 uur via platform@verbinddrenthe.nl. Indien uw reactie een plan omvat om binnen drie jaar in dit gebied een NGA-breedbandnetwerk aan te leggen naar alle vermelde woningen en bedrijven, dient deze te worden ondertekend door een daartoe, volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, bevoegde functionaris.

Stichting Breedbandplatform Drenthe

De Stichting Breedbandplatform Drenthe is opgericht om alle Drentse lokale breedbandinitiatieven te ondersteunen. Deze initiatieven richten zich op de vraag naar breedbandinternet in hun gebied. Daarnaast wordt duidelijk wat de daadwerkelijke aanlegkosten zijn van een NGA-breedbandnetwerk in het gebied. Met dit alles wordt mede invulling gegeven aan de ambities van de Provincie Drenthe die het versneld uitrollen van NGA-breedbandnetwerken in de provincie Drenthe ondersteunt.