Marktconsultatie gebied gemeente Emmen

Marktconsultatie gebied gemeente Emmen

Bijgaand treft u de marktconsultatie aan ten aanzien van het gebied
gemeente Emmen. Hiermee nodigen we u uit om uiterlijk 16 oktober
2017, 12.00 uur aan te geven of u concrete plannen heeft om binnen
drie jaar in dit gebied een NGA-breedbandnetwerk aan te leggen naar
alle vermelde woningen en bedrijven.

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Indien de marktconsultatie aanleiding geeft tot vragen, kunt u die
tot en met 25 september, 12.00 uur stellen via
platform@verbinddrenthe.nl (graag met kopie aan
jan@verbinddrenthe.nl) . Alle vragen zullen uiterlijk 2 oktober 2017
via een Nota van Inlichtingen worden beantwoord. De Nota zal aan u
worden toegestuurd en op de websites www.verbinddrenthe.nl en
www.drenthe.nl gepubliceerd worden.

Reageren op de marktconsultatie

Uw reactie op deze marktconsultatie ontvangen we graag uiterlijk 16
oktober 2017 om 12.00 uur via platform@verbinddrenthe.nl. Indien uw
reactie een plan omvat om binnen drie jaar in dit gebied een NGA-
breedbandnetwerk aan te leggen naar alle vermelde woningen en
bedrijven, dient deze te worden ondertekend door een daartoe,
volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel, bevoegde functionaris.

Stichting Breedbandplatform Drenthe

De Stichting Breedbandplatform Drenthe is opgericht om alle Drentse
lokale breedbandinitiatieven te ondersteunen. Deze initiatieven
richten zich op de vraag naar breedbandinternet in hun gebied.
Daarnaast wordt duidelijk wat de daadwerkelijke aanlegkosten zijn
van een NGA-breedbandnetwerk in het gebied. Met dit alles wordt mede
invulling gegeven aan de ambities van de Provincie Drenthe die het
versneld uitrollen van NGA-breedbandnetwerken in de provincie
Drenthe ondersteunt.