Nieuws van VerbindDrenthe

Nieuws van VerbindDrenthe

Nieuws van VerbindDrenthe

Deze maand: de "slimme slag" van VerbindDrenthe
 

 • Plan van Aanpak VerbindDrenthe 
 • Workshops & bijeenkomsten
 • Verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid en POP's
 • Initiatieven Drenthe opnieuw in kaart gebracht
 • Eén ontwerp voor heel Drenthe
 • Marktconsultaties gemeente Borger-Odoorn en gemeente Meppel

De ongeplaveide weg naar snel internet

Plan van Aanpak VerbindDrenthe 


Heel Drenthe werkt aan breedbandinternet, overal zijn bewonersinitiatieven actief, zijn coöperaties opgericht, worden vraagbundelingen gehouden of wordt het netwerk zelfs al aangelegd. Geweldig wat er in de afgelopen jaren al is bereikt! Zonder de inspanningen van de vrijwilligers bij al die Drentse initiatieven waren we niet zo ver gekomen. Dat is beslist een compliment waard.

We merken bij VerbindDrenthe dat de mensen die zich voor de breedbandinitiatieven inzetten, soms tegen zaken aanlopen die nog niet zo simpel zijn. De stap van een enthousiast bewonersinitiatief naar een professionele coöperatie is behoorlijk groot.

VerbindDrenthe wil de bewonersinitiatieven daar graag in bijstaan en heeft daarvoor een nieuw Plan van Aanpak ontwikkeld. De kern van dit plan bestaat uit het clusteren van initiatieven, schaalvergroting dus, en het eenvormig maken van de werkwijze. Dan kunnen we sneller en voordeliger werken en hoeft niet elk initiatief opnieuw het wiel uit te vinden. We kunnen leren van elkaar en profiteren van elkaars kennis.

Het nieuwe plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen netwerkontwerp voor Drenthe en het maken van een business case.
 • Clustering initiatieven: van 32 initiatieven naar circa 5 á 7 coöperaties die hun eigen financiering aanvragen en een eigen netwerk (laag 1) bezitten.
 • Het opzetten van een expert-pool met vakkundige mensen die bij meerdere initiatieven ingezet kunnen worden. Dit bevordert het leren van elkaar en de uniformiteit.
 • Zorg dragen voor de overkoepelende planning van de aanleg door aannemers en laag 2 en 3 aanbieders (bedrijven die belichten en diensten aanbieden).

VerbindDrenthe krijgt hierrmee niet alleen een sturende maar ook een versnellende rol. De komende tijd willen wij deze werkwijze gaan uitrollen. Ik verwacht dat het eerste cluster van initiatieven nog voor de zomer is gevormd. Daarna volgt een serie van activiteiten, zoals het opstellen van een eigen business case, de marktconsultatie, oprichting van de coöperatie, financieringsaanvraag, werving, aanbesteding, aanleg en dan eindelijk... supersnel internetten! Daarna volgt het beheer, de ledenadministratie, facturatie en de afbetaling van de lening. Ja, het is bizar dat we als burgers zoveel moeite moeten doen voor zoiets normaals als snel internet, maar het biedt ook kansen!

Wij gaan samen met alle Drentse initiatieven deze nieuwe koers inzetten. Tijdens de Dialogic Masterclass op 20 april wordt het nieuwe Plan van Aanpak nader toegelicht en is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Karma Sierts Directeur/Bestuurder VerbindDrenthe 

Workshops & bijeenkomsten


Het komende jaar organiseert VerbindDrenthe verschillende bijeenkomsten voor alle breedbandinitiatieven in Drenthe! De agenda voor de zomervakantie is bekend: 

 • 20 april 2017: Dialogic Masterclass Breedband
 • 16 mei 2017: Vraagbundeling t/m beheer en onderhoud, initiatieven aan het woord
 • 21 juni 2017: De Business Case ontrafeld
 • 14 juli 2017: Barbecue VerbindDrenthe 


Dialogic Masterclass Breedband

20 april 2017, 16.00 - 20.30 uur (inclusief maaltijd) 
Provinciehuis Assen


VerbindDrenthe en de provincie Drenthe organiseren in samenwerking met het bureau Dialogic een Masterclass Breedband. Alvorens wordt u door de provincie Drenthe bijgepraat over de herziening van de breedbandregeling en het plan van aanpak dat VerbindDrenthe heeft opgesteld voor het komende jaar. Tijdens de Masterclass komen alle relevante onderwerpen aan bod rond breedband in het buitengebied; van techniek tot financiën; van marktontwikkeling tot juridische zaken. De Masterclass is alleen toegankelijk voor initiatiefnemers uit Drenthe (maximaal 2 personen per initiatief), Statenleden van de provincie Drenthe en de werkgroep Breedband. De uitnodiging voor deze Masterclass is reeds verstuurd. 
 Vraagbundeling t/m beheer en onderhoud: initiatieven aan het woord

 

16 mei 2017, 16.30 - 21.00 uur (inclusief maaltijd)
Dorpshuis De Wenning Pesse


Op 16 mei 2017 wordt u een unieke kans geboden om een 'kijkje in de keuken' te nemen bij twee succesvolle breedband bewonersinitiatieven. De sprekers van deze avond zijn 'onze eigen' Glasvezel De Wolden én de initiatiefnemers van GiessenlandenNet, die onder de rook van Rotterdam werken aan een eigen glasvezelnetwerk. Naast de 'best practices' delen zij met u de 'learned lessons' van de weg die zij hebben bewandeld naar het einddoel: snel internet. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle Drentse initiatiefnemers. Meld u aan vóór maandag 8 mei via de onderstaande button: 

Aanmelden lezing Glasvezel De Wolden en GiessenlandenNet

De Business Case ontrafeld

21 juni 2017, 19.30 - 22.00 uur 
Zalencentrum Onder de Linden (Vries)


Tijdens de bijeenkomst 'De Business Case ontrafeld' nemen Karma Sierts en Jan Hut u mee door het netwerkontwerp van Drenthe en de parameters die tezamen een Business Case vormen. Bestaat er eigenlijk een ideale Business Case voor het buitengebied? Tijdens deze bijeenkomst leert u waar een goede Business Case tenminste aan moet voldoen en wat de opschaling van een netwerk betekent voor uw Business Case. De bijeenkomst is toegankelijk voor maximaal twee personen per initiatief. Meld u aan vóór maandag 12 juni via de onderstaande button: 

Aanmelden bijeenkomst 'De Business Case ontrafeld'

Barbecue VerbindDrenthe

14 juli 2017, 19.00 - 23.00 uur
Restaurant De Warrel Westerbork


Net als vorig jaar organiseert VerbindDrenthe voor alle initiatiefnemers een heerlijke en bovenal gezellige barbecue! Wederom bent u welkom bij Restaurant De Warrel in Westerbork. De barbecue staat open voor alle initiatiefnemers, de Statenleden van de provincie Drenthe en de werkgroep Breedband. Alle medewerkers van VerbindDrenthe zijn uiteraard ook van de partij! In verband met de catering vragen wij u zich tijdig, vóór 3 juli aan te melden via de onderstaande button: 

Aanmelden Barbecue VerbindDrenthe

Verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid en POP's


Waar kunnen we onze bestuurdersaansprakelijkheid en POP's het beste verzekeren? Meerdere Drentse initiatieven hebben aangegeven een oplossing te willen voor de veelal hoge premies voor dergelijke verzekeringen. VerbindDrenthe heeft bij een tussenpersoon voor zakelijke verzekeringen opgevraagd welke mogelijkheden er voor de initiatieven beschikbaar zijn. Binnen nu en twee weken wordt er een concreet voorstel verwacht. De wens is om voor de bestuurdersaansprakelijkheid een soort raamovereenkomst af te sluiten, zodat er mogelijk een prijsvoordeel behaald kan worden. Het verzekeren van de POP's blijft maatwerk. 

Is uw initiatief geïnteresseerd in één van deze (of andere) verzekeringen? Laat het ons weten! 

Kaart Drentse Initiatieven

Initiatieven Drenthe opnieuw in kaart gebracht


De voortgang van de Drentse breedbandinitiatieven is door de provincie Drenthe opnieuw in kaart gebracht. In de gemeenten Noordenveld, Midden-Drenthe en De Wolden is de aanleg in volle gang! Ook de vraaginventarisatie en/of vraagbundeling in de paarse gebieden vordert gestaag. Bekijk de kaart met volledige legenda op de website van de provincie Drenthe.  

screenshot verbinddrenthe.nl

Eén ontwerp voor heel Drenthe


De nieuwe provinciale breedbandkaart laat het zien: dankzij de inzet van meer dan 500 vrijwilligers is er een veelkleurig palet aan initiatieven ontstaan. De lokale betrokkenheid is één van de succesfactoren. We gaan graag de uitdaging aan om hier een logisch geheel van te maken! 

VerbindDrenthe heeft onlangs de opdracht gegeven aan GeoStruct om één netwerkontwerp op te stellen voor heel Drenthe. Hiermee krijgen de initiatieven toegang tot een zeer innovatief ontwerp, waarbij het mogelijk is om aanpassingen in het netwerk direct door te berekenen in de aanlegkosten. Dit noemen we een 'high leven design'. Een aannemer kan vervolgens eenvoudiger een detailontwerp maken. 

Wat levert dit netwerkontwerp op voor de initiatieven in Drenthe? De initiatiefnemers die samen willen werken met omliggende gebieden, krijgen inzichtelijk hoe het netwerk er uiteindelijk uit kan komen te zien. De initiatieven en gemeenten kunnen in een vroeg stadium meekijken, zodat de realisatie van het netwerk soepeler kan verlopen. We maken graag gebruik van deze lokale kennis. 

VerbindDrenthe zal ervoor zorgen dat er professionals worden opgeleid om met de beschikbare informatie om te gaan. Het netwerkontwerp voor Drenthe wordt medio mei verwacht.  

Marktconsultaties gemeente Borger-Odoorn en gemeente Meppel


Op vrijdag 21 april wordt de marktconsultatie van de gemeente Borger-Odoorn gepubliceerd op de websites van VerbindDrenthe en de provincie Drenthe. Met de marktconsultatie wordt gevraagd aan de belanghebbende marktpartijen of zij voornemens zijn om binnen nu en drie jaar een NGA-breedbandnetwerk te realiseren voor alle adressen in het beoogde aansluitgebied. Marktpartijen kunnen tot 5 mei (12.00 uur) vragen stellen. Concrete plannen moeten worden ingediend voor vrijdag 26 mei (12.00 uur). De initiatiefnemers worden per mail op de hoogte gehouden van de voortgang van de marktconsultatie. Na publicatie kunt u de marktconsultatie raadplegen onder het kopje nieuws op de website van VerbindDrenthe. De marktconsultatie voor de gemeente Meppel wordt na de meivakantie verwacht. 

Input volgende nieuwsbrief


De volgende nieuwsbrief van VerbindDrenthe verschijnt half mei. Input voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar marlous@verbinddrenthe.nl