Over VerbindDrenthe

Het belang van breedband

In Drenthe willen we klaar zijn voor de toekomst. Snel breedbandinternet is hierbij van groot belang. De ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de recreatiesector vragen in toenemende mate om een goede digitale bereikbaarheid. Thuiswerken wordt steeds meer een trend; daarom is het belangrijk dat de hele provincie Drenthe toegang krijgt tot snel internet, nu en in de toekomst.

Internet is op dit moment al niet meer weg te denken uit de samenleving. Een goed breedbandnetwerk bevordert de leefbaarheid van steden en plattelandsgebieden, omdat regio’s met snel internet aantrekkelijk blijven voor bewoners en ondernemers. De opkomst van ‘E-Health’ (zorg op afstand) maakt dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Veel voorzieningen worden steeds afhankelijker van het toenemende dataverkeer. Breedband: al zouden we willen, we kunnen niet meer zonder! 

Platform VerbindDrenthe

Het breedbandplatform VerbindDrenthe is in 2014 in het leven geroepen door de provincie Drenthe. Het is een platform voor het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen voor en door lokale breedbandinitiatieven in Drenthe. VerbindDrenthe informeert, verbindt en ondersteunt om samen overal in Drenthe hoogwaardig breedband mogelijk te maken. Elk bewonersinitiatief kan rekenen op de steun van VerbindDrenthe. Dat kan variëren van het verstrekken van informatie tot het aanbieden van cursussen of praktische hulp bij het opzetten of organiseren van bijvoorbeeld een bewonersavond. Maar ook wordt kennis opgebouwd en gedeeld rond fiscale en juridische zaken, het selecteren van een aannemer en zaken die te maken hebben met de governance van een coöperatie of stichting. Op deze website vindt u informatie over het hele traject, van idee tot uitvoering. Mist u informatie of hebt u een vraag over een onderwerp dat hier niet behandeld wordt, neem dan contact met ons op via email

Over onze organisatie

Het team van VerbindDrenthe bestaat uit vier personen:

Informatie over bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Advies vindt u hier

Informatie op deze website

Op deze vernieuwde website van Verbind Drenthe vindt u vrijwel alle informatie die u nodig hebt om een breedbandinitiatief op te starten en tot een succes te maken. De volgende onderwerpen vindt u terug op deze website:

  • Informatie voor startende initiatieven
  • Fasen/stappen voor het uitvoeren en voltooien van een initiatief
  • Informatie over alle belanghebbenden/stakeholders in het breedbandveld
  • Juridische informatie, actuele wet- en regelgeving en rechtsvormen
  • Technische informatie
  • Actuele onderzoeksresultaten en -rapporten
  • Templates en voorbeelddocumenten rond subsidieaanvragen en marktconsultaties

Op deze website hebben we zoveel mogelijk algemene nuttige en praktische informatie verzameld. Er bestaat echter geen kant-en-klaar draaiboek omdat elk breedbandinitiatief uniek is. Als u tegen obstakels oploopt, neem dan contact met ons op via email. Wij hebben de oplossing of vinden deze voor u!