Overzicht fasen en stappen

De fasen om tot snel internet op het platteland te komen

Er leiden vele wegen naar Rome. Met breedbandinternet is dat net zo. Het Ideale Traject bestaat niet. Er zijn wel heel veel trajecten die onder bepaalde omstandigheden het ideaal het dichtst benaderen. Elk initiatief heeft te maken met andere omstandigheden en kiest voor de ter plaatse meest passende aanpak.

Elk project is op zoek naar voldoende klanten, goede diensten (tv, internet, telefonie), financiering, vergunningen en een aannemer. 

Op onze kaart ziet u welke initiatieven actief zijn en in welke fase zij verkeren. Op de initiatievenpagina kunt u alle Drentse initiatieven vinden met de link naar hun site en social media. 

We maken onderscheid tussen de volgende fasen:

  1. opstart
  2. vraagbundeling
  3. marktconsultatie
  4. financiering
  5. keuze voor een aannemer
  6. aanleg
  7. aangesloten!

Steeds meer initiatieven melden zich bij ons aan. We hopen dat de teller binnenkort stil zal blijven staan. Niet omdat niemand zich meer aanmeldt, maar omdat heel Drenthe dan voorzien is van snel breedband internet. Dat is immers het doel waar we naar streven.

Kijk op elke pagina om meer over de genoemde fase te weten te komen. In de Kennisbank is nog meer achtergrondinformatie te vinden.