Samenwerken met een marktpartij


Samenwerken

Het aanleggen en later ook onderhouden en beheren van een glasvezelnetwerk is een veelomvattend project. Je kunt er als initiatief voor kiezen om hiervoor de samenwerking met een marktpartij aan te gaan. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? Geeft het initiatief na de vraagbundeling met een diepe zucht alles uit handen aan de marktpartij die verder alles voor zijn rekening neemt of houdt het initiatief geheel of gedeeltelijk de touwtjes zelf in handen?

Doelstellingen

Het is zaak om vooraf na te denken over:

- in welke mate wil het initiatief zelf de regie houden

- welke uitgangspunten/doelstellingen wil het initiatief in stand houden

- hoe kan het deze uitgangspunten/doelstellingen borgen

De doelstelling van een bewonersinitiatief zal het aansluiten van alle bewoners of alle witte adressen op glasvezel zijn, de doelstelling van een marktpartij is een financieel doel. Het bewonersinitiatief dat, bijvoorbeeld na de vraagbundeling, alles helemaal uit handen geeft, heeft hier weinig of zelfs helemaal geen zeggenschap meer over. 

Een initiatief dat zelf in meer of mindere mate de regie houdt, kan hier invloed op blijven uitoefenen. Het is dus van belang om eerst duidelijk vast te stellen welke taken en verantwoordelijkheden bij het initiatief blijven en welke de marktpartij tot haar werkgebied rekent. Net als bij het aanleggen in eigen beheer kan VerbindDrenthe ook bij het maken van deze keuzes de initiatieven helpen en begeleiden.